Image Alt

O meni

   O meni

Dobrodošli.

Moje ime je Jasmina Hadela i stručnjakinja sam za rani razvoj u djetinjstvu.

Pomažem roditeljima i stručnjacima da na jednostavan način stvore poticajno okruženje za rani razvoj djeteta.

Za roditelje – kroz edukacije i savjetovanja učim ih kako naizgled svakodnevne situacije kroz koje djeca uče (poput razgovora, kuhanja, igre, šetnje i slično) mogu pretvoriti u prilike koje će njima pomoći da postanu bolji roditelji, a djeci da postanu ljudi koji će kao odrasli znati kako ostvariti svoje potencijale. Ne trebate biti stručnjaci da bi naučili kako stvarati poticajno okruženje i podržavajuće odnose za kvalitetan razvoj djetetovih kompetencija. Dovoljno je da ste samo običan roditelj koji želi najbolje sebi i svojem djetetu, a ja ću vam pokazati kako to pretvoriti u stvarnost.

Za stručnjake –  želim omogućiti kontinuirani profesionalni razvoj kroz pohađanje kvalitetno strukturiranih i interaktivnih radionica s temama ključnima za rani razvoj u djetinjstvu (razvoj dječjeg mozga, obrazovanje za održivi razvoj, emocionalna inteligencija), ali i edukacije koje će unaprijediti njihove vještine za istraživački rad.

  • Iza mene je preko 20 stručnih usavršavanja, 10 izlaganja na domaćim, međunarodnim i stranim skupovima i konferencijama te sam autorica i suautorica stručnih i znanstvenih članaka. Ponosna sam na svaki svoj rad i svako svoje izlaganje, a najveći dojam ostao je na prošlogodišnjoj (2019.) konferenciji u Portugalu gdje sam izložila svoje teorijsko stajalište, ali i rezultate istraživanja na temu „Development of a Child’s brain Architecture for a Sustainable Future.“

 

Uz profesionalni dio, volim knjige, prirodu, učenje, druženje te ono najvažnije majka sam troje predivne djece Viktora (10g), Josipa (9g) i Magdalene (4g) koji su mi najveći motivatori u mom osobnom i poslovnom životu.

Ja sam živi dokaz da se može sve što se hoće. Dugo sam pronalazila svoju idealnu djelatnost, radila sam u odgojno-obrazovnoj ustanovi, vanjska sam suradnica na Učiteljskom fakultetu, radila sam u Obiteljskom domu, svašta isprobavala, puno se educirala, a sada sam shvatila što je moj poziv. Vlasnica sam obrta LIFE koji će uskoro postati Centar za rani razvoj u djetinjstvu jer se to odnosi na osobu koja ja jesam – stručnjakinja, istraživačica i majka.

Vi također možete ispuniti sve svoje potencijale i djelovati za dobrobit sebe i djeteta. Važno je samo nikada ne odustati. Tu sam za vas!