Image Alt

Skupovi i konferencije

      Skupovi i konferencije
  • Znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, Društvo psihologa Osijek i Agencija za odgoj i obrazovanje, 13.-15.02.2020., Osijek.
  • „Requirements and approaches for contemporary teacher training“ – 12th International Conference in the field of Education, Zagreb, May 23. – 25. 2019, s temom: Education for Sustainable Development in Kindergartens – the Role of Initial Education and Professional Training of Preschool Educators.
  • OMEP – European Conference „Education for Sustainable Development, Lisabon, Portugal, 17. i 18. 05. 2019, s temom: Development of a Child’s brain Architecture for a Sustainable Future.
  • Međunarodni znanstveno – stručni simpozij: Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta. Sisak: Dječji vrtić Sisak Stari i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 9. i 10. 05 2019., tema: Cjeloživotnim obrazovanjem roditelja do osvještavanja važnosti čitanja djeci rane i predškolske dobi.
  • Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. 2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija. Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2018, tema: Mišljenje roditelja o ključnim zadacima institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.
  • Dani Mate Demarina, Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije. Petrinja, 2018. Teme: Uloga odgojitelja u istraživačkim aktivnostima djece rane dobi; Razlozi upisa i zadovoljstvo roditelja pojedinim elementima rada dječjeg vrtića
  • Dani predškolskog odgoja „Zajedno rastemo – redefiniranje teorije i prakse ranog i predškolskog odgoja“ u Čakovcu, 2018., Teme: Dramski odgoj u vrtićkom kontekstu.; Istraživačke aktivnosti u jaslicama: Kako istražuju djeca rane dobi?
  • Jesenska škola učitelja i odgojitelja – Odgoj za obrazovanje i obrazovanje za odgoj. Opatija, 2017., Tema: Odgoj za inkluziju u vrtićkom kontekstu
  • Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi. Međunarodni znanstveno – stručni skup. Sisak: Dječji vrtić Sisak Stari, 2017., Teme: Uloga institucijskog konteksta jaslica u procesu poticanja razvoja socijalne kompetencije djece rane dobi.; Kvaliteta prostorno-materijalnog konteksta vrtića u očima djeteta.
  • stručno usavršavanje odgojitelja dječjeg vrtića „Vrapčić“, održala predavanje u trajanju od jednog sata na temu: „Timski rad odgajatelja u poticajnom prostorno-materijalnom okruženju“ (2017.)