Image Alt

Statistička obrada podataka

      Statistička obrada podataka

Mnogima dolazi znoj na čelo kada čuju sve što je povezano s brojevima, pa tako i kada netko spomene statističku obradu podataka. Međutim, statističke analize mogu nam pomoći u dobivanju zanimljivih rezultata koji mogu koristiti našem poduzeću ili u nekom našem istraživačkom radu.

Ukoliko želite steći znanje da sami kreirate ankete, upitnike, postavite ciljeve istraživanja, naučite potrebne korake kako ne biste u startu griješili, da sami znate kreirati bazu podataka, obraditi podatke i iste analizirati i interpretirati za Vas nudim edukacije koje se mogu održati kao individualne ili grupne.

Također, u našem Centru možete zatražiti ponudu za obradu i analizu podataka na vašim podacima za potrebe istraživačkog, znanstvenog, diplomskog ili završnog rada.

Usluge koje nudimo:

  • Savjetovanje pri osmišljavanju nacrta istraživanja s odgovarajućim metodama za prikupljanje podataka
  • Izrada mjernih instrumenata (anketa, upitnika)
  • Izrada baze za unos podataka, unos podataka, statistička analiza podataka (deskriptivna, univarijatna i multivarijatna statistika), interpretacija rezultata
  • Individualne ili grupne edukacije za rad u SPSS-u ili Microsoft Excelu

 

Cijena se definira ovisno o ciljevima istraživanja, hipotezama, bazi podataka ili opisu varijabli, odnosno mjernom instrumentu. Podaci se isporučuju u SPSS-u ili Excel-u. Ponudom se prema vašim potrebama definira isporuka i prikaz podataka.